VIBEESH KARUVANNUR BALAN qr code | Vibeesh Karuvannur Balan