AdobeStock_118377576_ fartyg spegelblankt hav reviderad | POSIDONIA in Greece the 3-7 June 2024